Polityka Ochrony Danych Osobowych

Polityka Ochrony Danych Osobowych

24 maja 2018 r – Grupa Angst+Pfister, Thurgauerstrasse 66, 8052 Zurych, Szwajcaria (dalej „Angst+Pfister“) jest autorem poniższej Polityki Ochrony Danych Osobowych i właścicielem informacji o Państwu, gromadzonych na podstawie niniejszej Polityki (dane). Ponadto obowiązują Ogólne Warunki Handlowe (AGB) firmy Angst+Pfister.

Przywiązujemy najwyższą wagę do ochrony Państwa danych osobowych i doceniamy zaufanie, jakim obdarzyli Państwo firmę Angst+Pfister dzięki zachowywaniu przez nią należytej staranności w postępowaniu z Państwa danymi. Angst+Pfister odpowiada za gromadzenie, edycję, przekazywanie, przechowywanie i ochronę Państwa danych osobowych i zapewnia zgodność z prawem Szwajcarii i Unii Europejskiej, dotyczącym ochrony danych o charakterze osobowym. Zgodę na niniejszą Politykę Ochrony Danych Osobowych można w dowolnym momencie odwołać ze skutkiem na przyszłość.

Prawa autorskie i wszystkie inne prawa dotyczące treści, obrazów, zdjęć lub innych plików danych na naszej stronie internetowej i w sklepie internetowym, należą wyłącznie do Angst+Pfister lub wskazanego właściciela praw. Powielanie wymaga uprzedniej pisemnej zgody właściciela praw autorskich.

 

Kiedy gromadzone są Państwa dane osobowe?

a) Podczas wizyty na stronie internetowej Angst+Pfister i w sklepie internetowym APSOparts (bez logowania)

 

Podczas wizyty na naszej stronie internetowej, niewymagającej, co do zasady, logowania, serwer strony internetowej automatycznie zapamiętuje pewne ogólne informacje techniczne. Obejmują one adres IP urządzenia, z którego korzystają Państwo w celu uzyskania dostępu do strony internetowej (zanonimizowany), szczegóły dotyczące typu przeglądarki, dostawcę usług internetowych oraz używany system operacyjny.

 

b) Jeśli korzystają Państwo ze sklepu internetowego APSOparts (z logowaniem) oraz części strony internetowej Angst+Pfister, wymagających wypełnienia formularzy online i wymiany e-maili.

 

W przypadku korzystania ze strefy sklepu internetowego APSOparts wymagającej logowania, dodatkowo zapisywane są wszystkie dane rejestracyjne oraz wszystkie dane wprowadzone przez użytkownika, podczas korzystania z oprogramowania. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy użytkownik rejestruje się, składa zamówienia, wypełnia formularze online, bierze udział w ankietach lub konkursach, prowadzi z nami korespondencję online lub offline, bądź kontaktuje się z nami za pośrednictwem mediów społecznościowych, blogów lub innych mediów interaktywnych.

 

Rejestrując się lub wysyłając do nas dane osobowe, zgadzają się Państwo na zakres i stopień edytowania, wykorzystywania i przekazywania Państwa danych osobowych, w celach opisanych w niniejszej Polityce Ochrony Danych Osobowych.

 

Bezpieczeństwo danych

Stosujemy techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, które odpowiadają uznanym standardom rynkowym, aby chronić przechowywane przez nas dane osobowe przed niezamierzoną, niezgodną z prawem lub nieuprawnioną manipulacją, usunięciem, zmianą, dostępem, przeniesieniem lub wykorzystaniem, jak również przed częściową lub całkowitą utratą. Serwery Angst+Pfister i APSOparts znajdują się w Szwajcarii w kilku certyfikowanych centrach komputerowych o wysokim poziomie bezpieczeństwa. Połączenie z naszymi serwerami jest zabezpieczone 256-bitowym szyfrowaniem SSL. Regularnie wykonujemy kopie zapasowe danych klientów. Aby zapobiec utracie danych w wyniku ekstremalnego zdarzenia (np. uszkodzenia centrum komputerowego na skutek trzęsienia ziemi), zaszyfrowane kopie zapasowe są przechowywane równolegle w kilku centrach komputerowych w Szwajcarii. Nasze środki bezpieczeństwa są stale aktualizowane i ulepszane, zgodnie z postępem technologicznym. Nie przyjmujemy odpowiedzialności za utratę danych lub dostęp stron trzecich do danych i ich wykorzystanie. Nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa danych przekazywanych przez internet; w szczególności w przypadku przesyłania danych pocztą elektroniczną, istnieje ryzyko uzyskania do nich dostępu przez osoby trzecie.

 

Cel przetwarzania danych osobowych

Przetwarzamy zebrane dane, w celu ciągłego ulepszania produktów i usług, o które Państwo wnioskują, zarządzania użytkowaniem i dostępem do naszych aplikacji, produktów i informacji, pielęgnowania naszych relacji biznesowych z Państwem, monitorowania i ulepszania wydajności naszych usług, identyfikowania problemów związanych z nielegalnymi działaniami, zapobiegania im i ich rozwiązywania, oraz w oparciu o Państwa dane, przekazywania Państwu reklam, informacji lub materiałów marketingowych na temat produktów lub usług, które naszym zdaniem mogą Państwa zainteresować. Dane mogą być również przekazywane partnerom biznesowym, dostawcom usług, wybranym firmom stowarzyszonym, instytutom i/lub prawnie upoważnionym organom państwowym w Szwajcarii do edytowania i przechowywania, w ramach celów wymienionych powyżej.

 

Pliki cookie

Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które mogą być wykorzystywane przez strony internetowe w celu ułatwienia użytkownikowi korzystania z niej. Zgodnie z prawem, możemy przechowywać pliki cookie na Państwa urządzeniu, jeśli są absolutnie niezbędne dla działania naszej strony. Wszystkie inne rodzaje plików cookie mogą być przez nas wykorzystywane jedynie pod warunkiem uzyskania Państwa zgody. Niniejsza strona korzysta z różnych rodzajów plików cookie. Niektóre pliki cookie są umieszczane przez podmioty zewnętrzne, które zamieszczają informacje o swoich usługach na naszych stronach.

W każdej chwili mogą Państwa zmienić lub wycofać swoją zgodę w zakładce Oświadczenie o plikach cookie na naszej stronie. Prosimy o podawanie identyfikatora zgody i daty, gdy kontaktują się Państwo z nami w sprawie zgody.

Państwa zgoda dotyczy następującej domeny: www.apsoparts.com

 

Google Analytics i Google Remarketing

Niniejsza strona wykorzystuje Google Analytics i Google Remarketing. Są to usługi firmy Google Inc. („Google”). Google używa plików cookie, czyli plików tekstowych zapisywanych na komputerze użytkownika, które umożliwiają analizowanie sposobów korzystania z niniejszej strony. Informacje dotyczące korzystania z tej strony generowane przez pliki cookie (wraz z adresem IP użytkownika) są przesyłane na serwer obsługiwany przez Google w USA i na nim przechowywane. Adres IP jest skracany o trzy ostatnie cyfry, co uniemożliwia precyzyjne przypisanie adresu IP.

Google przestrzega postanowień o ochronie danych, zgodnie z porozumieniem „US Safe Harbor” i bierze udział w programie Safe Harbor Departamentu Handlu USA.

Google wykorzystuje zdobywane informacje w celu oceny sposobów korzystania z niniejszej strony, opracowywania raportów dotyczących aktywności użytkowników strony (raporty są przeznaczone dla operatora strony), a także w celu świadczenia dalszych usług związanych z korzystaniem z Internetu i niniejszej strony. Google może także przesyłać te informacje do innych firm, jeśli jest to zgodne z prawem lub jeśli inne firmy będą przetwarzać te dane w imieniu Google.

Inne firmy, w tym także Google, wyświetlają na naszej stronie swoje reklamy. Korzystają one z plików cookie w celu wyświetlania reklam na podstawie wcześniejszych wizyt użytkownika na niniejszej stronie.

Google będzie wykorzystywać Państwa adres IP tylko w połączeniu z innymi danymi Google. W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z gromadzenia i zapisywania danych, ze skutkiem na przyszłość. Mogą Państwo uniemożliwić Google instalowanie plików cookie za pomocą specjalnych ustawień w oprogramowaniu swojej przeglądarki, uzyskując dostęp do strony www.google.de/privacy/ads i klikając przycisk „Wyłącz”. Opcjonalnie, mogą Państwo uniemożliwić serwerom reklam innych firm korzystanie z plików cookie, uzyskując dostęp do strony dezaktywacji prowadzonej przez organizację Network Advertising Initiative, pod adresem http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp. Więcej informacji na temat regulacji Google znajdą Państwo na stronie www.google.com/intl/de/privacy.

Pragniemy jednak zaznaczyć, że w takim przypadku korzystanie z pełnego zakresu funkcji niniejszej strony może być niemożliwe. Korzystając z niniejszej strony, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych zgromadzonych na Państwa temat przez Google w sposób i w celach wymienionych powyżej.

 

Śledzenie użytkowników i narzędzia analizy / media społecznościowe

Korzystanie z naszych usług cyfrowych jest mierzone i analizowane przez rożne systemy techniczne, głównie przez zewnętrznych dostawców takich jak Google Analytics. Pomiary te mogą być dokonywane zarówno w formie anonimowej, jak i spersonalizowanej. W ramach procesu zapisywane dane mogą być przekazywane do przetwarzania stronom trzecim w kraju lub za granicą przez nas lub przez dostawców zewnętrznych wspomnianych systemów technicznych. Najczęściej używanym i najpopularniejszym narzędziem analitycznym jest Google Analytics, usługa świadczona przez Google Inc. Pozyskane dane mogą być przesyłane na serwer Google w USA. Angst+Pfister nie posiada szczegółowej wiedzy o tym, jakie dane są przekazywane dostawcom zewnętrznym, gdzie są przekazywane, oraz czy są anonimizowane.

 

Użytkowanie i zastosowanie HubSpot


Nasza witryna korzysta z HubSpot, zewnętrznej firmy zajmującej się automatyzacją marketingu. HubSpot ustawia pliki cookie, które śledzą interakcję użytkownika z naszą witryną. HubSpot gromadzi również informacje dostarczane przez przeglądarkę, takie jak regiony pochodne, adresy IP i powtarzające się wizyty. Użytkownicy pozostają anonimowi, chyba że użytkownik podał dane osobowe, przesyłając formularz. Więcej informacji na temat plików cookie HubSpot i sposobu ich wykorzystywania można znaleźć w polityce prywatności HubSpot pod adresem https://legal.hubspot.com/privacy-policy.

 

Integrowanie usług zewnętrznych / media społecznościowe

Nasze usługi cyfrowe są połączone z funkcjami i systemami stron trzecich na wiele sposobów, na przykład przez wtyczki z sieci społecznościowych stron trzecich, w tym Facebooka, Twittera itp. Jeśli posiadają tam Państwo konto użytkownika, w pewnych okolicznościach te strony trzecie mogą również mierzyć i analizować sposób korzystania przez Państwa z naszych usług cyfrowych. W związku z tym inne dane osobowe, takie jak adres IP, ustawienia przeglądarki i inne parametry, mogą zostać przekazane tym stronom trzecim i przez nie zapisane. Nie mamy żadnej kontroli nad takim wykorzystaniem danych osobowych przez strony trzecie i nie ponosimy za to żadnej odpowiedzialności. Angst+Pfister nie posiada szczegółowej wiedzy o tym, jakie dane są przekazywane dostawcom zewnętrznym, gdzie są przekazywane, oraz czy są anonimizowane.

 

Komunikacja za pomocą poczty elektronicznej (newslettery, itp.)

Poniżej informujemy Państwa o treści naszych newsletterów, sposobie zapisywania się na nie, przesyłania ich i analizie statystycznej oraz o Państwa prawie do zrezygnowania z ich otrzymywania. Zapisując się na nasze newsletter, wyrażają Państwo zgodę na jego otrzymywanie oraz na opisane procedury.

 

a) Treść newslettera

 

Wysyłamy newslettery, e-maile i inne powiadomienia elektroniczne o promocjach (zwane dalej „Newsletterem“) tylko wtedy, gdy mamy zgodę odbiorcy lub jest to dozwolone przez prawo.

 

b) Zapisanie się na Newsletter

 

Zapisanie się na nasz Newsletter wymaga podwójnego potwierdzenia. Po zapisaniu się, otrzymają Państwo wiadomość e-mail zawierającą link do potwierdzenia rejestracji. Potwierdzenie jest niezbędne, aby upewnić się, że adres e-mail należy do ważnej skrzynki odbiorczej.

 

Zapisanie się na Newsletter jest rejestrowane, w celu wykazania jego zgodności z wymogami prawa. Zapisywana jest data zapisania się na Newsletter, data potwierdzenia, a także adres IP.

 

c) Dane dotyczące zapisania się na Newsletter

 

Danymi wystarczającymi do zapisania się na Newsletter jest Państwa adres e-mail. Podanie innych danych jest dobrowolne i służy do personalizacji Newslettera.

 

d) Analiza statystyczna

 

Newsletter zawiera sygnalizator web, który informuje nasz serwer o otwarciu Newslettera. Po otwarciu Newslettera, rejestrowane są informacje techniczne, takie jak dane Państwa przeglądarki i systemu, jak również adres IP i czas otwarcia. Informacje te służą do wprowadzania technicznych ulepszeń naszych usług, dzięki informacjom technicznym i informacjom o grupie docelowej i jej zwyczajach czytelniczych za pomocą lokalizacji pobierania (uzyskanej z Państwa adresu IP) lub czasu dostępu.

 

Informacje statystyczne obejmują informacje dotyczące tego, czy i kiedy Newslettery były otwierane oraz na jakie linki kliknięto. Z przyczyn technicznych, informacje te mogą zostać przyporządkowane do poszczególnych odbiorców Newslettera. Nie dążymy jednak do monitorowania poszczególnych użytkowników. Omawiana analiza pomaga nam poznawać nawyki czytelnicze naszych użytkowników i dostosować nasze treści lub informacje do ich zainteresowań.

 

e) Rezygnacja z subskrypcji / jej anulowanie

 

W każdej chwili można zrezygnować z subskrypcji, czyli odwołać swoją zgodę na nasz Newsletter. Link do rezygnacji z Newslettera znajduje się na końcu każdego Newslettera.

 

f) Podstawa prawna określona w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych

 

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO), które weszło w życie 25 maja 2018, niniejszym informujemy, że zgoda udzielona na przesyłanie adresów e-mail jest regulowana zgodnie z Artykułem 6(1)(a), 7 RODO w uzupełnieniu Artykułu 7(2)(3), i Artykułu 3 szwajcarskiej Ustawy o nieuczciwej konkurencji (UGW). Gromadzenie i analizowanie danych statystycznych oraz rejestrowanie procesu zapisywania się na Newsletter odbywa się na podstawie uzasadnionych interesów, które reguluje Artykuł 6(1)(f) RODO. Naszym celem jest stworzenie przyjaznego i bezpiecznego dla użytkownika systemu Newslettera, służącego naszym interesom biznesowym oraz spełniającego oczekiwania naszych użytkowników.

 

Podkreślamy, że mogą Państwo w dowolnym momencie w przyszłości zrezygnować z przetwarzania swoich danych osobowych zgodnie z Artykułem 21 RODO. Mogą Państwo w szczególności wnieść sprzeciw wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego.

 

Odpowiedzialność

Angst+Pfister nie odpowiada za prawidłowość, dokładność, trafność, rzetelność lub kompletność informacji zawartych na stronie głównej lub w powiązanym sklepie internetowym. Wyklucza się roszczenia wobec firmy Angst+Pfister z powodu szkód materialnych lub niematerialnych, powstałych w wyniku dostępu do publikowanych informacji, korzystania lub niekorzystania z nich, niewłaściwego wykorzystania ich połączenia lub awarii technicznych. Wszystkie oferty są niezobowiązujące. Angst+Pfister wyraźnie zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełnienia lub usunięcia części treści umieszczonych na stronie bez uprzedniego powiadomienia, lub do całkowitego lub czasowego zaprzestania umieszczania treści na stronie.

 

Linki do innych stron internetowych

Niniejsza strona internetowa może zawierać hiperłącza do stron internetowych stron trzecich, które nie są obsługiwane, ani kontrolowane przez Angst+Pfister. Angst+Pfister nie odpowiada za treść tych stron, ani za ich praktyki w zakresie ochrony danych.

 

Pytania lub wnioski o dostęp, korektę i usunięcie danych osobowych

Mogą Państwo w dowolnym momencie zażądać dostępu do swoich danych przetwarzanych przez Angst+Pfister, ich poprawienia, ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia lub usunięcia, wysyłając wniosek na adres: info@angst-pfister.com

 

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, zapraszamy do kontaktu pod adresem:info@angst-pfister.com